ANALIZY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

Analizy opłacalności inwestycji mają na celu zbadanie zasadności i rentowności inwestycji w oparciu o wskaźniki.

 

Podstawowa zawartość analiz finansowych i ekonomicznych inwestycji opracowywana przez nasz zespół:

 

·    analiza płynności finansowej i zdolności kredytowej inwestora pod kątem planowanej inwestycji, 

·    analiza potencjalnych źródeł finansowania inwestycji, 

·    prognoza sprawozdań finansowych dla inwestora z uwzględnieniem inwestycji oraz dla samego projektu, 

·    ocena opłacalności projektu, przy zastosowaniu wskaźników finansowych, m.in.:
- zdyskontowana wartość bieżąca PV, wykres
- bieżąca wartość netto NPV,
- wskaźnik zyskowności PI,
- wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
- okres zwrotu PP,
- stopa wydatków operacyjnych OER,
- zwrot z kapitału ROE,
- stopa kapitalizacji CR,
- zwrot  zainwestowanej gotówki C/C,
- stopa rentowności BER,
- wskaźnik kredytu do wartości LTV,
- zysk ze sprzedaży inwestycji ATSP.

·    analiza kosztów i korzyści projektu (CBA) - kwantyfikacja niepieniężnych rezultatów związanych z realizacją projektu wyrażona poprzez wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu (m.in. ERR, EIRR, B/C).

·    analiza efektywności kosztowej projektu.

 

 

 

 

statystyka