ŚWIADECTWA (CERTYFIKATY) ENERGETYCZNE

Świadectwa (certyfikaty) charakterystyki energetycznej budynków / lokali - w przypadku zakupu lub wynajmu nieruchomości od 1 stycznia 2009 roku zgodnie z dyrektywą unijną 2002/91/EC dla wszystkich budynków i mieszkań wymagane jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej, tzw. certyfikatu energetycznego.

 

 


Firma INVESTIS oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie opracowania świadectwa (certyfikatu) charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu.


certyfikatJesteśmy firmą dysponującą specjalistami  posiadającymi odpowiednie uprawnienia, którzy zajmują się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych.


Decydując się na naszą ofertę możecie Państwo liczyć na profesjonalnie wykonane świadectwa energetyczne oraz audytów energetycznych w konkurencyjnych cenach.


Od 1 stycznia 2009 roku certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się raz na 10 lat.

Podstawą prawną wprowadzania świadectw energetycznych na polski rynek jest Ustawa z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane, wdrażająca Dyrektywę unijną EPBD, dotycząca efektywności energetycznej budynków.


Sposób sporządzenia dokumentu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

 

Warunki dot. opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • Ostateczny koszt uzyskania świadectwa jest pochodną czynników takich jak: wielkość budynku, jego przeznaczenie, stopień skomplikowania budynku, kompletność istniejącej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku
  • Możliwość negocjacji ceny
  • Kompleksowe i rzetelne przygotowanie dokumentacji
  • Spotkania i konsultacje w siedzibie Klienta
  • Maksymalny czas przygotowania 2 – 5 dni od otrzymania od Zamawiającego niezbędnych dokumentów, oględzin nieruchomości
  • Wysoka jakość Zamówienia
  • Dokumentacja dostarczona do Klienta w komplecie minimum 3 egzemplarzy wraz z wersją elektroniczną (CD)


 

 

 ANKIETA - przygotowanie świadectwa (centyfikatu) przez specjalistów INVESTIS

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zamówieniem świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub lokalu prosimy o wypełnienie ankiety. Maksymalny termin opracowania dokumentu: 2-5 dni roboczych.

Nasz konsultant w ciągu 24 h skonsultuje się z Państwem.

 

 

Rozpocznij wypełnianie ankiety:

 ankieta2

 

 

 

statystyka