SZKOLENIA

szkolenie  

Dotacje Unii Europejskiej - przygotowanie i realizacja projektów
Prawo: gospodarcze, podatkowe, administracyjne, cywilne

Rachunkowość, finanse
Partnerstwo publiczno – prywatne
Zamówienia publiczne

Organizacje pozarządowe - zakładanie, fukcjonowanie


Organizujemy szkolenia zamknięte, w siedzibie Klienta, jak i otwarte dla zainteresowanych uczestników.

Oferta szkoleń zamkniętych na terenie całej Polski

 

 

 

 

Szkolenia zamknięte (In company) są· tworzone i realizowane na zamówienie, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami konkretnego Klienta. Przy konstruowaniu programów szkoleniowych tego typu bierzemy pod uwagę przede wszystkim specyfikę instytucji/firmy, potrzeby uczestników oraz dotychczasowe doświadczenie w tej dziedzinie, którą obejmuje szkolenie.
Szkolenia zamknięte wykorzystują również doświadczenia z codziennej pracy uczestników, dlatego też pozyskaną wiedzę i umiejętności oraz rozwiązanie danego problemu będzie można bezpośrednio wykorzystać w pracy – szybciej i efektywniej niż podczas szkolenia otwartego.

Etapy szkolenia to:
• przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych, w formie ankiety lub wywiadu,
• dobór odpowiedniego trenera i przygotowanie programu szkolenia,
• przygotowanie narzędzi i materiałów dydaktycznych,
• przeprowadzenie szkolenia,
• sporządzenie raportu ze szkolenia (na podstawie ankiet sprawdzających efektywność szkolenia).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkoleń zamkniętych serdecznie zapraszamy do współpracy. Prosimy o przesłanie zapytania na adres biuro@investis.net.pl·- konsultant skontaktuje się z Państwem w celu omówienia warunków szkolenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa oczekiwania zostały spełnione, dlatego też organizowane przez nas szkolenia zamknięte poprzedzone są wywiadem potrzeb i oczekiwań szkoleniowych, a następnie prowadzone są metodami aktywizującymi oraz warsztatowymi.
Podczas zajęć stosujemy aktywne techniki pracy, case studies oraz nowoczesne środki audiowizualne. Zawsze zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe, również w formie elektronicznej.

Miejsce szkolenia dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Szkolenia· mogą być prowadzone w siedzibie firmy, jak również we wskazanym ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym. Na zamówienie Klienta organizujemy również imprezy integracyjne oraz· spotkania biznesowe.

 

Propozycja Szkoleń:

• Realizacja projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej

• Zakładanie i prowadzenie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych

• Przygotowanie studium wykonalności projektu o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

• Możliwość pozyskania dotacji z funduszy UE na realizację inwestycji - przygotowywanie
dokumentacji aplikacyjnej

• Zamówienia publiczne zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych

• Realizacja inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego

statystyka