budynek

O nas

 

INVESTIS zapewnia usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej na realizację inwestycji i przedsięwzięć niekinwestycyjnych, zarządzania projektem, obsługi nieruchomości, przygotowania dokumentów strategicznych oraz technicznych. Równocześnie świadczy usługi na rynku nieruchomości (w tym: szacowanie wartości).

Działamy na terenie całego kraju!

Do naszych klientów należą zarówno instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, jak również przedstawiciele sektora prywatnego - przedsiębiorstwa.

Nasza misja

Zapewnienie Naszym Klientom szerokiego zakresu profesjonalnych usług gwarantujących sukces stworzony przez ludzi z pasją.

 

Zakres Usług

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc doradczą w zakresie pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacji Unii Europejskiej, od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, aż do rozliczenia projektu.
Świadczymy usługi na rynku nieruchomości związane z wyceną i zarządzaniem oraz obsługą geodezyjną.
Zapewniamy obsługę techniczną, finansową, prawną oraz marketingową realizacji przedsięwzięć na terenie całej Polski, w tym w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.
Opracowujemy specjalistyczne dokumenty tj. audyty i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków / lokali, analizy opłacalności inwestycji, programy funkcjonalno-użytkowe, projekty budowlane, kosztorysy, dokumenty strategiczne oraz planistyczne.
Organizujemy profesjonalne szkolenia zamknięte wynikające z analizy potrzeb i specyficznych wymagań danej instytucji.
    
Doświadczona Kadra
Zespół naszych pracowników już od 2002 roku świadczy usługi doradcze na rzecz samorządów, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych. Kadrę firmy tworzą osoby kompetentne, ktore zdobywały doświadczenie w administracji publicznej (zarządzając wydziałami, oraz jednostkami ds. funduszy UE), w doradczych firmach, m.in. kierując przygotowaniem i realizacją wielu projektów (w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), opiniując projekty krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych oraz projekty aktów prawnych zakresu programowania i finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego.

W skład naszego zespołu wchodzą osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawców majątkowych, licencje zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce nieruchomościami). Są to również fachowcy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, wyniesionym z pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również rynku nieruchomości i inwestycji.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie z zakresu:
-wyceny i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych obszarów miejskich;
-przeprowadzenia warsztatów charrette i warsztatów architektonicznych, m.in. dla obszarów poprzemysłowych;
-zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym terenami inwestycyjnymi, poprzemysłowymi;
-przygotowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, studiów poprawy racjonalności gospodarowania majątkiem, planów zarządzania nieruchomością;
-przygotowywania i wdrożenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz opracowania strategicznych dokumentów (jako autorzy i współtwórcy ponad 300 specjalistycznych prac, w tym: studiów wykonalności, analiz opłacalności inwestycji, planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju, lokalnych programów rewitalizacji, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, planów zarządzania nieruchomością, wieloletnich programów inwestycyjnych/finansowych);
-sporządzania audytów i świadectw charakterystyki energetycznej budynków/lokali, projektów budowlanych, programów funkcjonalno-użytkowych i kosztorysów;
-doradztwa finansowego i inwestycyjnego.

Dzięki udziałowi naszej kadry i współpracowników w wielu przedsięwzięciach oraz współpracy z wymagającymi Klientami i kilkuletniej obecności na rynku nasze usługi świadczymy szybko i profesjonalnie.
 
Profesjonalne Podejście i Kompleksowość Oferty
Nasze atuty to: wysoka jakość świadczonych usług, elastyczne działanie, interdyscyplinarność oraz rzetelność i terminowość. Podczas prac nad danym dokumentem wszystkie szczegóły konsultujemy z Klientem w ceļu wdrożenia przedsięwzięcia, które w pełni zaspokoi oczekiwania Zleceniodawcy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zadania otrzymujemy przychylność Klientów, którzy powierzają nam swoje kolejne projekty.
Zapraszamy do współpracy!

                                                                                                                         Marcin Sosnowski   

 

Kontakt

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 lok. 35

42-217 Częstochowa

tel. +48  510  105  764 / 510  106  364

e-mail: biuro@investis.net.pl

 

statystyka