budynek

O nas

 

INVESTIS zapewnia usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej na realizację inwestycji i przedsięwzięć nieinwestycyjnych, zarządzania projektem, obsługi nieruchomości, przygotowania dokumentów strategicznych oraz technicznych. Równocześnie świadczy wsparcie na rynku nieruchomości (w tym: szacowanie wartości).

Działamy na terenie całego kraju!

Do naszych klientów należą zarówno instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, jak również przedstawiciele sektora prywatnego - przedsiębiorstwa.

Nasza misja

Zapewnienie Naszym Klientom szerokiego zakresu profesjonalnych usług gwarantujących sukces stworzony przez ludzi z pasją.

 

Zakres Usług

Oferujemy profesjonalną pomoc doradczą w zakresie pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacji Unii Europejskiej, od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, aż do rozliczenia projektu.
Zapewniamy obsługę techniczną, finansową, prawną oraz marketingową realizacji przedsięwzięć na terenie całej Polski.

Opracowujemy specjalistyczne dokumenty strategiczne, techniczne, finansowe, m.in.
- strategie rozwoju gmin lub rozwoju ponadlokalnego,
- gminne programy rewitalizacji,
- studia wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie,
- audyty energetyczne, ekologiczne i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków / lokali,
-programy funkcjonalno-użytkowe, projekty budowlane, kosztorysy,
- analizy opłacalności inwestycji,
- operaty szacunkowe,
- plany gospodarki niskoemisyjnej.

Organizujemy profesjonalne szkolenia zamknięte wynikające z analizy potrzeb i specyficznych wymagań danego Klienta.
    
Doświadczona Kadra
Zespół naszych pracowników już od 2002 roku świadczy usługi na rzecz samorządów, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych. Kadrę firmy tworzą osoby kompetentne, ktore zdobywały doświadczenie w administracji publicznej (zarządzając wydziałami, oraz jednostkami ds. funduszy UE), w firmach consultingowch, m.in. kierując przygotowaniem i realizacją projektów (w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), opiniując projekty krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych oraz projekty aktów prawnych zakresu programowania i finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego.

Dzięki udziałowi naszej kadry i współpracowników w wielu przedsięwzięciach oraz współpracy z wymagającymi Klientami i kilkunastoletniej obecności na rynku nasze usługi świadczymy szybko i profesjonalnie.
 
Profesjonalne Podejście i Kompleksowość Oferty
Nasze atuty to: wysoka jakość świadczonych usług, elastyczne działanie, interdyscyplinarność oraz rzetelność i terminowość. Podczas prac nad danym dokumentem wszystkie szczegóły konsultujemy z Klientem w ceļu wdrożenia przedsięwzięcia, które w pełni zaspokoi oczekiwania Zleceniodawcy.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zadania otrzymujemy przychylność Klientów, którzy powierzają nam swoje kolejne projekty.
Zapraszamy do współpracy!

                                                                                                                         Marcin Sosnowski   

 

Kontakt

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 lok. 35

42-217 Częstochowa

tel. +48  510  105  764 / 510  106  364

e-mail: biuro@investis.net.pl

 

statystyka